Die natuurlike eienskappe van die bosveldterrein (topografie, geologie, oriëntasie, plantegroei, ens.) word erken en grootliks onversteurd gelaat. Gemeenskaplike fasiliteite is geplaas binne bereik van die hoofingang.

Die erfgroottes wissel van 250m² tot 728m², en die erfgroottes bepaal die woningtipes wat daarop gebou mag word – kleiner erwe mag gekonsolideer word. Die geboue word ontwerp om ʼn lae visuele en fisiese impak te hê op die bosveld-bioom. Die verskeie plant- en dierhabitatte word so min moontlik versteur, en verder uitgebrei. Bestaande plantegroei word behou en aangevul met geharde inheemse lae-onderhoudplante.
Kliek op foto om vergrote weergawe te sien